Ledové jevy

V obci Kujavy nedochází k výskytu ledových jevů na tocích

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Kujavy v POVIS