Místa ohrožená bleskovou povodní

 

Území obce Kujavy je ohroženo bleskovou povodni z míst, které jsou charakterizovány terénními zářezy.

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS
Id. Název Popis Směr / azimut
1 Fulvárky Terénní zářez lokalita Fulvárky JJZ
2 Horní konec Terénní zářez JJV
3 Kamenná horka terénní zářez JJV
4 Malá strana terénní zářez Malá strana JJZ
5 Místo možné bleskové povodně u p.č. 213 terénní zářez JJZ
6 U Kaple Terénní zářez U Kaple JJZ
7 Velká strana možná blesková povodeň z Velké strany V

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní