Řeka Odra a Ďerenský potok

Řeka Odra

Délka toku L = 854 km
Plocha povodí P = 118.861 km²
Průměrný průtok Q = 535 m³/s
Pramen Oderské vrchy - Fidlův kopec ve výšce 633 m n.m.
Ústí  do Štětínského zálivu 0 m n.m.

Průběh toku Odra

Odra pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších na Moravě. V České republice protéká českou částí Slezska a v Polsku Slezským, Opolským, Dolnoslezským, Lubušským a Západopomořanským vojvodstvím.
Poté, co opustí Oderské vrchy, protéká převážně v široké terasovité dolině, která se rozšiřuje z 2 až 3 km na 10 až 20 km severovýchodním směrem.

Tato dolina vznikla díky odtoku vody z ledovců po poslední době ledové. Pod ústím Lužické Nisy dosahuje tok šířky až 200 m. Je mohutným tokem, jehož břehy jsou chráněny protipovodňovými valy.
Ve vzdálenosti 84 km od ústí do Baltu se dělí na dvě ramena. Největší větve ústí do Štětínské delty do Pomořanského zálivu, který je částí Baltského moře.

Největším přítokem Odry je řeka Warta, která přitéká zprava u Kostřína.

Hydrologické pořadí 2-01-01-001
ID toku 100 000 185
ID toku (CEVT) 200 010 000 100
Délka toku 854 km (délka na k.ú. Kujavy 0 km)
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Děrenský potok

Hydrologické pořadí 2-01-01-0980
ID toku 200 920 000 100
Délka toku 10,9 km (délka na k.ú. Kujavy 5,4 km)
Správa VT Lesy České republiky s.p.

V Moravskoslezském kraji, na svazích Oderských vrchů pramení v nadmořské výšce cca 375 m potok nazvaný Děrenský potok. V obci Kujavy se stéká s Bravinským potokem a těsně před hranicí CHKO Poodří vtéká do Husího potoka, který je přítokem řeky Odry. Děrenský potok teče nedaleko obce Jílovec a jediná obec, kterou protéká, jsou Kujavy. V úsecích, kde teče potok volnou přírodou, jsou jeho břehy často porostlé velmi hustým a nepřístupným porostem. Přes obec Kujavy vede cyklotrasa nazvaná Kravařsko, která v určitém úseku koryto potoka kopíruje.


Husí potok

Hydrologické pořadí 2-01-01-0870
ID toku 200 800 000 100
Délka toku 27,2 km
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Husí potok protéká městem Fulnek, obcí Hladké Životice  v Moravskoslezském kraji a je levostranným přítokem řeky Odry. Délka jeho toku činí 27,2 km. Plocha povodí měří 142,6 km².

Husí potok pramení severně od Větřkovic v nadmořské výšce okolo 500 m. Nejprve teče jižním až jihovýchodním směrem přes Větřkovice, Dolejší Kunčice a Vlkovice, pod nimiž se postupně obrací na východ. Dále protéká Jerlochovicemi a Fulnekem, kde jej posiluje zleva přitékající Gručovka, která je jeho největším přítokem. Pod tímto soutokem směřuje jeho tok opět na jihovýchod, protéká Stachovicemi a Hladkými Životicemi. V tomto úseku je údolím potoka vedena železniční trať č. 277 Suchdol nad Odrou – Fulnek. V Hladkých Životicích překonává údolí potok a estakádou další významná komunikace dálnice D1. Do řeky Odry se potok vlévá jižně od Pustějova v nadmořské výšce 238 m.