Hladinoměry


Vodočty kategorie C

HP C1 KY (OBC555312_01) - Kujavy, Děrenský potok, podrobnosti a poloha

Další vodočty s možným vlivem

HP B Fulnek - Fulnek, Husí potok, podrobnosti a poloha

HP C2 Hladké Životice - Hladké Životice, Husí potok, podrobnosti a poloha

HP C1 Hladké Životice - Hladké Životice, Husí potok, podrotnosti a poloha


Hladinoměry přiřazené k dPP Kujavy v POVIS