Evakuace a evakuační místa

 

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.

Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Evakuační místa

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce Kujavy (Evakuační plán obce Kujavy) nebo jiná určená místa na území Moravskoslezského kraje vně záplavových území. Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.

Seznam evakuačních míst dPP v POVIS
Evakuační místo Kapacita Stravování Obec
Dělnický dům Studénka 80 Ano Studénka
Víceúčelová sportovní hala 0 Ne Studénka
Základní škola Butovická 0 Ne Studénka
Základní škola Sjednocení 400 Ano Studénka
Základní škola TGM 400 Ano Studénka
Mateřská škloa Nová Horka 0 Ne Studénka

 


Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Kujavy do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.