Hydrologické údaje a navrhovaná PPO

Hlavním recipientem katastrálního území obce Kujavy je vodní tok Děrenský potok. Ten je levostranným přítokem vodního toku Husí potok, do kterého vtéká v sousedním katastrálním území Hladké Životice. Husí potok je následně levostranným přítokem vodního toku Odra.

Nejvyšších průtoků dosahuje Odra na jaře především v březnu a v dubnu. V létě její hladina klesá, ale pokles je střídán občasnými vzestupy v důsledku dešťů. V zimě a po ní začíná průtok řeky souvisle stoupat vlivem vyššího zásobování povodí srážkovou vodou. V silných zimách řeka zamrzá.

Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Odry dochází, vzhledem k velikosti a tvaru povodí a délky toku (střední úsek), zejména vlivem déletrvajících letních vydatných dešťů.

Zastavěné území obce Kujavy prochází středem katastrálního území od severozápadu k jihovýchodu. Obytné domy jsou vystaveny z velké části podél Děrenského potoka. Při povodňových stavech může dojít k obytné zástavby a pozemků nacházejících se v blízkosti Děrenského potoka .

Děrenský potok

Děrenský potok tvoří osu obce Kujavy v blízkosti CHKO Poodří. Tento potok se vlévá do Husího potoka a následně Husí potok do Odry zleva.

Bravinský potok

Bravinský potok zasahuje do severní části katastrálního území obce Kujavy. Tento potok se vlévá do Děrenského potoka a ohrožuje tak přidanými srážkovými vodami obec po celé délce Děrenského potoka.

Husí potok

Do Husího potoka se vlévá Děrenský a Bravinský potok. Husí potok vtéká do Odry.

Kostelecký a Pustějovský potok

Kostelecký a Pustějovský potok lemuje katastrální území obce Kujavy. Kostelecký potok protéká severozápadním prostorem při katastrálním území obce Kujavy, kdežto Pustějovský potok teče východním směrem po hranici katastrálního území. Tyto potoky ve velké míře neohrožují obec Kujavy.