Ohrožené objekty

 

Povodeň při opuštění koryta Děrenského potoka nebo v případě bleskové povodně, zaplavuje obytnou zástavbu na levém i pravém břehu toku, která je tvořena převážně rodinnými domy, zástavby firem a infrastruktury v celém intravilánu obce Kujavy.

Stavby jsou ohroženy i  při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v okolí míst opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Kujavy z POVIS


Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Obec
Rodinný dům č.p. 214 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 48 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 3 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Autobusová zastávka pravý břeh Infrastruktura (technické sítě a objekty) Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 12 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 44 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 89 levý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 78 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 40 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p.109 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy
Rodinný dům č.p. 198 pravý břeh Obytné budovy Ne Kujavy