B. Věcná část

Charakteristika zájmového území

Kujavy leží jihozápadně od města a ORP Bílovec a u jižního okraje přírodního parku Oderské vrchy v okrese Nový Jičín. V okolí obce je zvlněné krajina s rozlehlými poli. Obec se rozprostírá v širokém údolí mezi Oderskými vrchy a Beskydy. Severním směrem se nad obcí zvedá vrchol kopce Kamenná hora (336 m.n.m.). Západním směrem od obce se rozkládá město Fulnek. Jihovýchodní částí obce prochází dálnice D1, která vede z Brna do Ostravy. Severozápadní části obce prochází silnice spojující města Fulnek a Bílovec. Obcí protéká Děrenský potok. Vydáme-li se z obce Kujavy jihovýchodním směrem dorazíme do chráněné krajinné oblasti Poodří. V okolí obce nejsou vyznačeny turistické trasy, ale celou délkou obce prochází značená cyklistická trasa nesoucí název Kravařsko, po které se jihozápadním směrem vydáme přes Fulnek do Oder a nebo severovýchodním směrem do Bílovce.