Povodňová komise obce Kujavy

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Bílovec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Kujavy, Kujavy č.p.86, 742 44 Kujavy

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Kujavy

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole  Příslušné související povodňové komise .

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Kujavy a v součinnosti s HZS MSK.

adresa: Obecní úřad Kujavy, Kujavy 86, 742 45 Kujavy
tel.: 556 740 023
e-mail: obec@kujavy.cz, web: www.kujavy.cz

Složení povodňové komise Kujavy v POVIS

P.č. Příjmení, jméno, titul Funkce v komisi Adresa zaměstnání Adresa bydliště Telefon
1. Dresler Michal, Ing. předseda,
starosta obce
OÚ Kujavy, Kujavy 86 Kujavy 203 556 740 023
732 454 095
2. Kowalski Pavel, Ing.

člen,
místostarosta obce

OÚ Kujavy, Kujavy 86,
KÚ MSK, 28. října 117, Ostrava
Kujavy 113 602 592 106 
3. Gontkovič Dominik člen Řidič autobusu ARRIVA MORAVA, a.s.
Vítkovická 3133/5, Ostrava
Kujavy 29 603 247 070
4. Mrázek Miroslav člen Údržbář, Genoservis CBS, a.s. Kujavy  Kujavy 68 608 461 351
6. Pavlík Libor člen Řidič, Lidl ČR, v.o.s.,
Velkosklad potravin Olomouc,
Nárožní 1359/11, Praha
  Kujavy 147 777 696 224
6. Štekl Miroslav člen  Soukromý zemědělec, Kujavy 54  Kujavy 54 736 541 798