Místa omezující odtokové poměry

 

Jsou místa, kde dochází k omezení spočívajícím ve zmenšení průtokové kapacity koryta, hrozí zde kumulace splavenin nebo ledových ker a následné snížení odtokové kapacity.

 K.ú. Kujavy, tok Děrenský potok, h.p. 2-01-01-100-0000

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP OBCE KUJAVY v POVIS

Název Tok Místo Kapacita Q100
Lávka u č.p. 49 Děrenský potok Kujavy Nekapacitní
Lávka pro pěší u č.p. 86 (u OÚ) Děrenský potok Kujavy Nekapacitní
Most přes Děrenský potok Děrenský potok Kujavy Nekapacitní
Most u zemědělských staveb Děrenský potok Kujavy Nekapacitní
Most u č.p. 93 Děrenský potok Kujavy Nekapacitní
Most  47-061 Děrenský potok Kujavy Nekapacitní
Most č. 04 740-1 silniční Děrenský potok Kujavy Nekapacitní

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP obce