Technické prostředky povodňové komise obce Kujavy

A) Technické prostředky povodňové komise obce Kujavy jsou:

  • siréna
  • obecní rozhlas
  • hlásný megafon
  • internet - stránky www.kujavy.cz

B) Spojení na související povodňové komise:

Je uvedeno v kapitole Příslušné související povodňové komise - úvodní část tohoto PP.

D) Dopravní prostředky a mechanizmy:

Dopravní prostředky  a mechanismy nemá obec smluveny s předstihem. Tuto problematiku řeší operativně v případě potřeby.

E) Materiál pro záchranné akce

Obec také nemá smluven materiál pro záchranné akce, tuto problematiku řeší operativně.

F) Náhradní zdroj vody

Pro občany s vlastním zdrojem vody (studny) budou sloužit výtokové stojany místní vodovodní sítě. V případě poškození vodovodní sítě, zdrojem pitné vody budou studny občanů v nezatopené části obce, příp. cisternové vozy SmVaK. Dovoz cisteren: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.