Vodní nádrže

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený
k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Vodní nádrže I. - IV. kategorie významné pro Kujavy v POVIS

Rybník u Rojíčků k.ú. Kujavy  ID 201 011 000 003

ID nádrže (DIBAVOD) 201 011 000 004
Plocha nádrže 755 m2
Vlastník / Správce Petr Číž
č.p. 105, 742 45 Kujavy
Daniela Čížová Rojíčková č.p. 105, 742 45 Kujavy
SJM Číž Petr a Čížová Rojíčková Daniela
 č.p. 105, 742 45 Kujavy
Parcela č. 84/2

Rybník u Hamáčků v k.ú. Kujavy   ID 201 011 000 005

ID nádrže (DIBAVOD) 201 011 000 006
Plocha nádrže 1081 m2
Vlastník / Správce Hamáček Leoš
č.p. 186, 742 45 Kujavy
Parcela č. 85/2

Kozelský rybník v k.ú. Kujavy     ID 201 011 000 001

ID nádrže (DIBAVOD) 201 011 000 002
Plocha nádrže 1002 m2
Vlastník / Správce

Pavla Poledníková Bc., Slavíčková 1834/5, Moravská Ostrava 70 200,
Josef Kozelský, č.p. 22, 74245 Kujavy

Parcela č. 1654