Předpovědní povodňová služba

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, pobočka Praha (Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, tel.: 244 032315, 244 032316), ve spolupráci se správci povodí.

Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu:

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.

Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby

přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Odry, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Bílovec - voláním předsedovi PK Kujavy
  • od HZS Moravskoslezského kraje
  • od KPK Moravskoslezského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků